VÍZIA A HODNOTY TICIA.ARTVízia TiCia.art

Byť kvalitným a spoľahlivým výrobcom a dodávateľom originálnych HandMade výrobkov, ktoré sú vyrobené z recyklovaných materiálov a ich výroba je ohľaduplná voči životnému prostrediu.

Hodnoty TiCia.art

Pracujeme pre dlhodobú prosperitu spoločnosti a jednotlivca.

Každý zamestnanec je súčasťou nášho tímu.

Robíme všetko pre spokojnosť zákazníka.

Slušné vyslovenie vlastného názoru je pozitívnym podnetom na zlepšenie.

Vážime si lojálnych zamestnancov.

Podporujeme osobný a profesijný rast zamestnancov.

Vážime si prácu ostatných a navzájom sa k sebe správame s úctou.

Rešpektujeme zásady slušného správania.

Kladieme dôraz na osobnú zodpovednosť.

Sme hrdí na svoju firmu.

Prioritne poskytujeme pomoc znevýhodneným deťom.

Dbáme na ochranu životného prostredia.