Kde bolo - tam bolo, bolo jedno dievčatko.

Za horami za dolinami, tam kde sa voda sypala a piesok sa lial, stretli sa raz Papierovky a Betónovky. Spojili svoje múzy a tvorili, tvorili a tvorili....

Kde bolo - tam bolo, bolo raz jedno dievčatko, ktoré bývalo v malom domčeku. Pri malom domčeku malo svoju malú záhradku. 
Ale samému mu bolo smutno.
Preto sa vybralo do sveta hľadať priateľov, s ktorými sa môže hrať.
Dlho išlo a išlo, až prišlo k Papierovkám a Betónovkam.

Aká veľká, preveľká bola radosť dievčatka, keď videla všetky krásne veci, ktoré vytvorili Betónovky a Papierovky...
Aká veľká, preveľká bola radosť Papieroviek a Betónoviek, keď sa videli žiariace očká dievčatka...

Dievčatku už nebolo smutno. Po domčeku sa jej roztancovali nežné baleríny.... Po záhradke sa rozbehli srdiečka a kvietky.... Do mištičky si uložila svoje sponky do vláskov.... V kvetináčoch sa udomácnili kvietky.... Celý dom ožil, smial sa a radoval.

V tejto rozprávke žiadny zvonec nezvoní, pretože žiadny koniec nie je! Betónovky a Papierovky sa rozhodli, že budú pokračovať v putovaní a hľadať ďalšie nové múzy s ktorými spoja svoju tvorbu. A keď všetko vytvoria, tak budú hľadať nové dievčatká a chlapčekov, ktorým budú nosiť svoje krásne vecičky, aby im vyčarovali úsmev na tváričkách a radosť v očkách. 

Kolekcia pre dievčatko 

Kategórie