DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE


DOBA DODANIA & NÁKLADY

Ponúkame tri druhy dodania:

Slovensko

 • Slovenská pošta / Prevod na účet +2,50 €
 • Slovenská pošta / Dobierka +4,30 €
 • Kuriér / Prevod na účet +6,20 €
 • Kuriér / Dobierka +8,20 €
 • Česká republika
 • Slovenská pošta / Prevod na účet+9,40 € 

dodania cca 4 pracovné dni od expedície z nášho skladu.

Osobný odber - miestom osobného odberu je naša kancelária na adrese Údernícka 10, Bratislava 851 01. Čas osobného odberu si môžete dohodnúť na telefónnom čísle +421 905 648 567 , alebo na e-maily ticia.art@ticia.art.


V prípade akcie "doprava zdarma" balík dodáme na naše náklady.

SLEDOVANIE ZÁSIELKY

Kvôli informáciám o zásielkach nás kontaktujte na ticia.art@ticia.art, my zistíme aktuálnu pozíciu Vašej zásielky a budeme Vás informovať.

KRAJINY, KAM ZASIELAME

Zaslať zásielku vieme prakticky do celého sveta, avšak ceny sú rozdielne. Takéto prípady riešime indivuálne a hľadáme najoptimálnejšie riešenie.

DARČEKOVÉ BALENIE

Keď si prajete poslať darček priamo obdarovanej osobe, môžete si nechať produkty zabaliť na stránke konkrétneho produktu. V prípade, že balík posielate priamo obdarovanej osobe, v balíku sa nebudú nachádzať žiadne informácie o cenách, ani faktúra. Stačí, keď nám túto informáciu napíšeš v poznámke a do adresy dodania zadáte kontaktné údaje osoby, ktorej balík posielate.

PLATBY

Máte tri možnosti platby. Prvou je platba prevodom na účet. Druhou je platba priamym vkladom na náš účet. Treťou možnosťou je platba na dobierku, čo znamená, že zaplatíte priamo u kuriéra pri preberaní tovaru.

REKLAMÁCIE

VRÁTENIE TOVARU BEZDÔVODNE

Keď ste si svoj nákup rozmyslela, máte 14 dní na to, aby ste nám ho vrátila bezdôvodne, na vlastné náklady. Po obdržaní vytlačeného reklamačného hárku spolu s nepoškodeným tovarom Vám obratom vrátime peniaze, resp. vymeníme za iný, Vami požadovaný produkt v rovnakej hodnote. Tovar nemôže byť používaný a musí obsahovať všetky štítky, ktoré dokazujú originalitu tovaru.

TOVAR SA POŠKODÍ

V prípade, že sa Vám zakúpený produkt poškodí v lehote 1 mesiaca, a prajete si ho reklamovať, postupuj nasledovne:

- Pripravte si balík, ktorý musí byť zabalený rovnako alebo podobne, ako bol prijatý pri preberaní tovaru

- Vyplňte reklamačný formulár, vložte ho do balíka a pošli nám ho poštou na naše náklady

Keď sa k nám tovar vráti, budeme sa snažiť Vašu reklamáciu vybaviť čo najskôr, najneskôr však do 30 dní od obdržania tovaru.

TOVAR PRÍDE POŠKODENÝ

Snažíme sa balíky baliť tak, aby sme sa tomu vyhli, avšak niekedy sa stáva, že zaobchádzaním kuriéra sa balík poškodí. V tom prípade postupujte rovnako, ako pri predchádzajúcom bode. Náklady na dopravu však v tomto prípade preberáme my. Pošlite nám balík späť a cenu poštovného uveďte ako sumu dobierky.

POSTUP REKLAMÁCIE

Ak chcete reklamovať tovar zakúpený na našom e-shope, postupuj nasledovne:

1. Stiahni si reklamačný formulár

2. Tovar, ktorý chcete vrátiť, pošlite na našu adresu: Údernícka 10, Bratislava 851 01, spolu s vyplneným reklamačným listom. Tovar musí prísť zabalený v pôvodnom balení, inak reklamácia nebude uznaná!

3. V prípade, ak vraciate tovar bezdôvodne do 14 dní, po obdržaní reklamačného formuláru spolu s neporušeným tovarom Vašu reklamáciu vybavíme maximálne do 14 dní (snažíme sa aj skôr, ale nie vždy sa to podarí).

4. V prípade, ak vraciate tovar z nejakého dôvodu, po obdržaní reklamačného formuláru spolu s tovarom Vašu reklamáciu vybavíme maximálne do 30 dní (snažíme sa aj skôr, ale nie vždy sa to podarí).

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu)

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom spotrebiteľa.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a týchto reklamačných podmienok. Ak si kupujúci objednal použitú vec a bol o tom kupujúci informovaný, záručná doba je 12 mesiacov. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok a na tieto reklamácie sa nevzťahujú tieto reklamačné podmienky.
 3. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne, v deň jeho prevzatia.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 5. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:
  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru podľa návodu,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 6. Zo zodpovednosti za vady sú taktiež vyňaté vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Za vadu nie je možné považovať, ako vyplýva už z povahy veci doba jej minimálnej trvanlivosti alebo doba spotreby, ktorá môže byť obmedzená na kratší čas. Doba minimálnej trvanlivosti, doba použiteľnosti, doba spotreby alebo obdobná doba je uvedená na tovare ak takémuto označeniu tovar podlieha.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár spolu s dokladom o kúpe. (https://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/reklamacia.pdf). Reklamáciu je vhodné zaslať písomne (poštou) alebo osobne.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o vybavení reklamácie bude zaslané písomne.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby táto bola bezodplatne, včas a riadne odstránená, pričom táto vada musí byť odstránená bez zbytočného odkladu,
  2. kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  3. predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú vec, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,
  4. ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu používaniu veci má kupujúci právo na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy. Také isté právo ma kupujúci v prípade ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať,
  5. ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 12. Reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. O výsledku reklamačného konania je spotrebiteľ informovaný v zákonnej lehote.
 13. Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko sa tovar pri preprave môže poškodiť. Odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vaším podpisom kuriérovi prehlasujete, že obal je nepoškodený.
 14. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia predávajúceho.
 15. Kontakt TiCia.art, so sídlom na adrese Údernícka 10, Bratislava 851 0, tel. č.+421 905 648 567 alebo email ticia.art@ticia.art

OSOBNÝ ODBER

Miesto osobného odberu sa nachádza na adrese Údernícka 10, Bratislava 851 01.

Balík je možné vyzdvihnúť v akomkoľvek vopred dohodnutom čase. Stačí keď nám zavoláte na tel. č.+421 905 648 567, alebo napíšeš na ticia.art@ticia.art. Budeme sa Vám snažiť vyjsť v ústrety.

Osobný odber môže prebehnúť len po úspešnom spracovaní objednávky a platbe cez systém nášho e-shopu. Platba na mieste osobného odberu nie je možná.