do.bodky 

do.bodky ~ to je ručná výroba dekorácií, predovšetkým z prírodných materiálov, lásky a nadšenia. Pri tvorení rada využívam aj staré, nepotrebné, či už nechcené veci, a tak sa im tvorivo snažím dať druhú šancu. Je to výzva, tvoriť z toho čo mám. Zároveň však veľká radosť, keď veci pod rukami naberú nový ~ľúbivý~ rozmer, aby v konečnom dôsledku mohli robiť radosť ďalej.

Skrátka ...je radosť robiť radosť, a to do.bodky...